Lars Magnar Enoksen

Runor - Historia, Tydning, Tolkning

(Copyright)

Main Details
Credits
Author Lars Magnar Enoksen
Cover/Jacket Design by Maria Jörgel
Cover Art by Lars Magnar Enoksen
Illustrator Lars Magnar Enoksen
Printed by Publit.se
Publisher Historiska Media
Date
Copyright
Printed
Identifying Codes
ISBN 13 978-91-7593-093-0
Barcode 9 789175 930930
Format Paperback
Publication Location Sweden
Genre
Page Count 240 pages
Language Swedish
Chapters Tack
Förord
Inledning

Runforskningens historia i korta drag

Uppgifter om runorna i äldre utomnordisk literratur

Uppgifter om runorna i äldre nordisk litteratur

De urnordiska runorna

Urnordiska runinskrifter

Vikingatidens runor

Runlära

Vikingatida runinskrifter

Medeltidens runor

Medeltida runinskrifter

Runkalendrar och runstavar

Rungaldrar

De anglo-frisiska runorna

Runforskningens historia från mitten av 1500-talet

Nazisternas missbruk av runorna

Det moderna bruket av runor

Litteratur i urval
Register över runforskare och medeltida historiker
Inskriftsregister
Sakregister
Notes First edition.

Comments

Login or Register to post a comment