Grażyna Hatała, Małgorzata Bielicka

Słownik tematyczny języka niemieckiego

(This Edition Published)

Main Details
Credits
Author Grażyna Hatała
Author Małgorzata Bielicka
Publisher Kanion
Printed and Bound by Wrocławskie Zakłady Graficzne
Cover/Jacket Design by Agencja Poligraficzno-Reklamowa JPT
Copyright Holder Grażyna Hatała
Copyright Holder Małgorzata Lichtańska
Copyright Holder Kanion
Date
This Edition Published
Identifying Codes
ISBN 83-85517-04-9
Format Paperback
Publication Location Poland
Genre
Page Count 409 pages
Languages Polish, German

Comments

Login or Register to post a comment