Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ)

(Second Impression)

Main Details
Credits
Publisher Υπουργείο Μεταφορών Και Επικοινωνιών
Publisher Ίδρυμα Ευγενίδου
Supervision/Oversight Ευαγγελία Τσάγκα
Supervision/Oversight Ανδρέας Λάτσινος
Supervision/Oversight Γεώργιος Πατρής
Supervision/Oversight Ιωάννης Αλεξάκης
Date
Second Impression
First Published
Identifying Codes
ISBN 13 978-960-337-071-0
Format Soft cover
Publication Location Athens, Greece
Page Count 230 pages
Language Greek
Original Language Greek
Chapters Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.)
Μέρος Πρώτο: Οδική σήμανση και σηματοδότηση. Κανόνες οδικής συμπεριφοράς
Μέρος Δεύτερο: Τεχνικές προδιαγραφές, απογραφή, ταξινόμηση, θέση σε κυκλοφορία και οδήγηση οδικών οχημάτων
Μέρος Τρίτο: Διοικητικά μέτρα. Τελικές και μεταβατικές διατάξεις
Πίνακας σχεδίων πινακιδίων σήμανσης οδών
Πίνακας των άρθρων του Κ.Ο.Κ. (ν. 2696/1999)
Πίνακας ποινών Κ.Ο.Κ.
Απόφαση σχετική με το "Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών Αυτοκινήτων, Μοτοσικλετών και Μοτοποδηλάτων" (Σ.Ε.Σ.Ο.)
Περιγραφή των κωδικοποιημένων νόμων

Comments

Login or Register to post a comment