Stanisław Lem

Opowieści o pilocie Pirxie

(This Edition Published)

Main Details
Credits
Author Stanisław Lem
Copyright Holder Stanisław Lem
Cover/Jacket Design by Władysław Targosz
Editor Urszula Srokosz
Technical Editor Bożena Korbut
Publisher Wydawnictwo Literackie
Printed by Drukarnia Wydawnicza Im. W.L. Anczyca
Publisher Series Stanisław Lem Dzieła
Series Pilot Pirx
Works
Date
This Edition Published
Copyright
Identifying Codes
ISBN 83-08-01021-0
Other Zam. nr 645/83
Format Hardback
Publication Location Kraków-Wrocław, Poland
Genre
Page Count 480 pages
Language Polish
Chapters Test
Patrol
Albatros
Terminus
Odruch warunkowy
Polowanie
Wypadek
Opowiadanie Pirxa
Rozprawa
Ananke
Notes Wyd. VI. Nakład 100 000 + 350 egz.
Zam. nr 645/83 T-8-190.

Comments

Login or Register to post a comment