Kartezjusz*

Medytacje o filozofii pierwszej

(This Edition Published)

Main Details
Credits
Author Kartezjusz*
Translated by Jan Hartman
Afterword by Jan Hartman
Foreword by Jan Hartman
Series Designer Sewer Salamon
Cover/Jacket Design by Jolanta Szczurek
Typeset by Edyta Brodawka
Editor Robert Mitoraj
Editor Krystyna Dulińska
Editor Jacek Rabus
Publisher Wydawnictwo Zielona Sowa Sp. z o.o.
Copyright Holder (Text) Wydawnictwo Zielona Sowa Sp. z o.o.
Publisher Series Wielkie dzieła filozoficzne
Works
Date
This Edition Published
Copyright
Identifying Codes
ISBN 83-7389-806-9
Barcode 9788373898066
Issue Number II
Format Trade Paperback
Publication Location Kraków, Poland
Genre
Page Count 110 pages
Language Polish
Chapters Od tłumacza
List do profesorów Sorbony
Słowo od wydawcy do Czytelnika
Przedmowa
Streszczenie zamieszczonych tu sześciu medytacji

M e d y t a c j e o f i l o z o f i i p i e r w s z e j

Medytacja pierwsza
O tym, co można podać w wątpliwość

Medytacja druga
O naturze duszy ludziej i że łątwiej ją poznać niż ciało

Medytacja trzecia
O Bogu - że istnieje

Medytacja czwarta
O prawdzie i fałszu

Medytacja piąta
O istocie rzeczy materialnych i jeszcze raz o Bogu - że istnieje

Medytacja szósta
O istnieniu rzeczy materialnych i o różnicy realnej między duszą i ciałem człowieka

POSŁOWIE
Jan Hartman: Solilokwia baroku
Notes Meditationes de prima philosophia translated based on authorized french version.

Issue II.
Issue I: Kraków: Aureus 2002.

Comments

Login or Register to post a comment