Stanisław Lem

Dialogi

(This Edition Published)

Main Details
Credits
Author Stanisław Lem
Cover/Jacket Design by Władysław Targosz
Editor Urszula Srokosz
Publisher Wydawnictwo Literackie
Printed by Drukarnia Wydawnicza, Kraków, Wadowicka 8*
Publisher Series Stanisław Lem Dzieła
Copyright Holder Stanisław Lem
Works
Date
This Edition Published
Identifying Codes
ISBN 83-08-01023-7
Format Hardback
Publication Location Kraków, Poland
Genre
Page Count 503 pages
Language Polish
Chapters Przedmowa do drugiego wydania ... 5

DIALOGI ... 9

ANEKS, część I: Dialogi po szesnastu latach ... 289
Tracone złudzenia, czyli od intelektroniki do informatyki ... 291
Cybernetyka stosowana: przykład z dzedziny socijologii ... 328

ANEKS, Część II ... 359
Etyka technologii i technologia etyki ... 361
Biologia i wartości ... 426
Notes Embossed hardback.

Comments

Login or Register to post a comment