Willy Van Geet

De Rijkswacht tijdens de bezetting 1940-1944

(First Printing)

Main Details
Credits
Author Willy Van Geet
Date
First Printing
Identifying Codes
ISBN 9789028910478
Format Paperback
Genre
Page Count 238 pages
Language Dutch
Notes Tijdens de Tweede Wereldoorlog bleef de Rijkswacht als politieapparaat door de bezetter gehandhaafd. Deze laatste rekende erop het korps te kunnen aanwenden voor het verwezenlijken van het ‘Ordnung- und Ruhe’-principe dat door Berlijn was gedicteerd. De bezetter kwam echter bedrogen uit.
Werd de bezetting in het begin schijnbaar gelaten ondergaan, geleidelijk kwam er nochtans meer en meer verzet naarmate de Duitse autoriteiten pogingen ondernamen om de Rijkswacht te betrekken bij de uitvoering van de Duitse verordeningen.
Nadat verscheidene officieren waren ontslagen, werd de Vlaamse legerofficier en ex-commandant van het KG-kamp Lückenwalde, luitenant-kolonel dr Emiel Van Coppenolle, benoemd tot bevelhebber van de Rijkswacht. Van Coppenolle ging ervan uit dat de orde één en ondeelbaar was en dat het niet de taak van de ordediensten was om het onderscheid te maken naar de motieven van de aanslagen.
De Rijkswacht kwam niet ongehavend uit de strijd. Wellicht beleefde zij zelfs in de periode ‘40-‘44 de meest dramatische episode uit haar geschiedenis. Desondanks herstelde zij zeer snel van de geleden schade. In de bevrijde landsgedeelten werd zij onmiddellijk belast met allerlei opdrachten ten voordele van de geallieerden.

Comments

Login or Register to post a comment