Tolkien*

Wyprawa

(This Edition Published)

Main Details
Credits
Author Tolkien*
Translated by Maria Skibniewska
Translated by Włodzimierz Lewik
Illustrator Jerzy Czerniawski
Typography by Zbigniew Czarnecki
Typography by Barbara Jastrzębiowska
Publisher Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik
Printed by Zakłady Graficzne Dom Słowa Polskiego
Copyright Holder George Allen & Unwin (Publishers) Ltd.
Copyright Holder (This Edition) Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik
Works
Date
This Edition Published
Copyright
Identifying Codes
ISBN 10 83-07-00061-0
Price 265 zł (I-III)
Other Zam. wyd. 692
Other Zam. druk. 4600/K/79
ISBN 83-07-00440-3
Edition No. II
Format Hardback
Publication Location Poland
Genre
Page Count 548 pages
Language Polish
Original Language English
Original Title The Fellowship Of The Ring
Notes 40320 copies printed
Added for typesetting 16-07-1979
Signed for printing - 11-1980

There's a misprint in year of copyright: "Copyright for the Polish edition by Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", Warszawa, 1961". (Should be probably 1981).

Comments

Login or Register to post a comment