Stanisław Lem

Wielkość urojona (collection)

1973

Main Details
Author
Stanisław Lem
Date
1973 First published
Publication Location Poland
Genre
Language Polish
Notes Wielkość urojona is a collection by Stanisław Lem of introductions to non-existent books and the first lecture of the fictional Golem XIV supercomputer with artificial intelligence, first published in 1973.

Wstęp (Wielkość urojona)
Wstęp (Cezary Strzybisz - "Nekrobie")
Wstęp (Reginald Gulliver - "Eruntyka")
Wstęp (Juan Rambellais ... - "Historia literatury bitycznej")
Wstęp do II wydania (Juan Rambellais ... - "Historia literatury bitycznej")
Profertynka (Ekstelopedia Vestranda w 44 magnetomach)
Vestranda Ekstelopedia - Arkusz próbny
Golem XIV:
Przedmowa: Irving T. Creve (Golem XIV)
Wstęp: Thomas B. Fuller (Golem XIV)
Pouczenie (Golem XIV)
Wykład inauguracyjny Golema: O człowieku trojako

The Golem XIV section was expanded by Lem into the novel Golem XIV (1981).

Comments

Login or Register to post a comment